Under behandlingarna används varma oljor ofta blandade med örter eller eteriska oljor. Värmen gör att oljan tas upp bättre av huden. Örterna och de eteriska oljorna är individuelllt anpassade utifrån dina behov.


Behandlingarna förstärker kroppens självläkande förmåga och hjälper med återuppbyggnad av kropp och även sinne.


Abhyanga och swedana

(Oljemassage med efterföljande ånga)


Bra för: vid stress, spänningar och andra känslomässiga obalanser, muskelspänningar och ledbesvär, dålig cirkulation i lymfsystem och övervikt.


Siddha och swedana

(Helkroppsmassage med ånga)


Bra för: vid smärta, reumatisk värk och stress, energibrist, trötthet - när du behöver något uppiggande.


Kaya (Ela Kizhi)

(Helkroppsmassage med heta knyten)


Bra för: stärker immunförsvaret och stimulerar återbildning av nya celler, hormoner och endorfiner, led och muskelvärk, reumatisk värk. ”Behandlingen sägs vara en föryngringskur för kropp och själ”


- Den här behandlingen passar inte vid stress.


Marma

(”Ayurvedisk akupunktur”)


Bra för: vid stress, oro och andra känslomässiga obalanser.


Antistressbehandlingar - Basti

(Oljedamm som placeras på olika ställen på kroppen)


Inom  Ayurveda gör man olika typer av basti - dammar för att hjälpa kroppen att balansera sitt energiflöde och man hjälper kroppens förmåga att rena och lösa blockeringar.

De kan placeras på olika delar av kroppen och hjälper på så sätt till vid olika tillstånd.


Bra för: vid sömnstörningar, oro, energibrist, upplevd stress och andra känslomässiga obalanser. Hormonella besvär som mensvärk, PMS och klimakteriebesvär. 

Stärkande för hjärta och lungor. Hjälper mag- tarm funktionen och hjälper vid smärttillstånd.

Nasya

(Näsbehandling)


Bra för: Bihålor, snuva


Vem passar den; den kan göras vid vanlig förkylning men det är ett tillstånd som oftast går över inom kort tid. Välj den när bihålorna har varit täppt under länge tid. Det är vanligt att bihålorna kan täppas vid mer långvarig stress. Det kan i förlängningen leda till besvär med nacken och även migrän. Om besvären har varit under en längre tid rekommenderar vi att även göra en hälsokonsultation då bihålebesvär oftast bara är symptom på andra obalanser som kan vara lämpliga att rätta till samtidigt för att få en mer långvarig effekt.

Shirobasti

(oljedamm på huvudet)


Bra för: spänningar kring huvudet, migrän och stress. Behandlingen är inte lämplig om du har stopp i bihålorna. Den kan också upplevas jobbig för den som är stressad i kombination med trött, då är adrenaldam ett bättre val av behandling.